ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ


Στη SIAMO θα βρείτε 5 διαφορετικούς τύπους κατασκευής της εσωτερικής θωράκισης της πόρτας. Όλα μας τα μοντέλα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται από διεθνή πρότυπα, παρέχοντας εγγυημένη ασφάλεια.

Επιλέξτε το μοντέλο που ικανοποιεί τις δικές σας απαιτήσεις ασφαλείας…